ViryaYoga

VIRYAYOGA

Virya betyder kraft, energi och entusiasm på sanskrit som är yogans språk. Man kan säga att virya är den positiva energi inom dig som får dig att känna tillit till att du går i rätt riktning. När du låter dig ledas längs det du vet är din rätta väg, är det virya som styr dig.


Viryayoga är en dynamisk yogaform vars grundidé är att erbjuda en yoga som på ett metodiskt och lättsamt sätt gör att du finner storheten, styrkan och glädjen i kropp och sinne. Varje klass består av tio delar eller moduler (modulerna är små miniflöden av rörelser). Ett biomekaniskt tema och ett filosofiskt tankekorn finns med i varje klass. Det är utmanande, fysiskt, svettigt och roligt!:D


Viryayogan tar hänsyn till hur våra kroppar är uppbyggda rent biomekaniskt. Varje kroppsposition (asana) bygger vidare på den föregående för att du skall kunna jobba så välgörande, stärkande och skadefritt som möjligt. Det här utgör en bra grund för dig att utgå ifrån i allt senare yogautövande.


En kurs är 8 tillfällen á 90 minuter, pris 1 200 kr. Nästa kurs

i ViryaYoga startar tisdagen den 9 januari 2024, kl 19.00-20.30

och därefter tisdagen den 5 mars 2024, kl 19.00-20.30.