Mindful Movement - Måndag för Mig

MÅNDAG FÖR MIG är MINDFUL MOVEMENT

Börja veckan med att ge tid och utrymme för dig själv. Måndag för mig handlar om medveten rörelse, om MindfulMovement. Mindfulness har sitt ursprung i zenbuddismen och har haft stort inflytande på modern kognitiv psykologi. Tekniken har främst utvecklats ur buddhistiska meditationsövningar. I dag används mindfulness inom hälsovården för att motverka och behandla bland annat stress, ångest, depressioner, utbrändhet och kroniska smärttillstånd.


När flödet i kroppen är i balans är vi som bäst rustade för läkning, hormonbalans och välmående. Vi kan balansera flödet genom att röra kroppen, så som i yoga, qigong och andningsövningar. Vi kan också balansera flödet genom att BEröra kroppen, alltså massera, trycka på punkter, knacka, hålla och affirmera. Teknikerna vi använder kommer från självmassage, självakupressur, zonterapi, tapping - även kallat EFT, kraniosakralterapi, mindfulnes, qigong och yoga. Vi blandar detta till ett mjukt omhändertagande och avslutar med en guidad avslappningsmeditation, så kallad YogaNidra.


Den här kursen har uppstått ur behovet att ta hand om oss. Något som idag är viktigare än någonsin. De tekniker vi använder stärker immunförsvaret, minskar stress, motverkar stagnation i kroppen och stärker kroppens läkeförmåga.


En kurs är 8 tillfällen á 90 minuter, pris 1 150 kr. Nästa kurs i startar måndagen den 21 augusti 2023, kl 17.15-18.45.