Doula

DOULA

Ordet Doula kommer från grekiskan och betyder ungefär "kvinna som ger omvårdnad".


Jag har en utbildning som förlossningsdoula, med syfte att ge stöd under graviditet och förlossning. Men ungefär allt jag gör är att ge omvårdnad och stöd i övergångsfaser och mognadsprocesser till människor i olika skeden i livet som är svåra att reda ut på egen hand, där någon med erfarenhet av att reda ut saker i både sitt eget liv och i andras kan vara till hjälp. Därtill har jag både utbildning i och erfarenhet av att ge stöd vid livets slutskede, till både den som är på väg att lämna och för dem som blir kvar. 


FÖRLOSSNINGSDOULA

En förlossningsdoula är en person som har erfarenhet av att ge stöd och information till den havande kvinnan och hennes närmaste under graviditeten, förlossningen och den första tiden efter förlossningen.


Jag har en stark tilltro till din föråga att föda. Det jag kan hjälpa till med är att ge dig och din partner de verktyg som du/ni kan behöva komplettera med inför förlossningen, finnas där under förlossningen och stötta dig/er i att föda på det sätt som du har valt, för att du och din partner ska få en positiv förlossningsupplevelse som ni kan se tillbaka på med glädje. Det är bra att redan under graviditeten prata om det som oroar dig med förlossningen. Det ger dig tid att släppa taget om onödig oro och får lättare att fokusera på vad du faktiskt VILL ska hända. Dina tankar är skapande! Genom att vara lugn och avslappnad får du lättare för att känna vad din kropp vill under förlossningen och följa med i det.

Om det fanns ett "vanligt" förlossningsuppdrag, vilket det givetvis inte gör eftersom vi gör en personlig anpassning, så skulle det gå till ungafär så här:
Vi börjar med att träffas och känna efter om vi passar för varandra. Detta möte är kostnadsfritt. Sedan ses vi vid två tillfällen före förlossningen. Vid dessa tillfällen pratar vi om hur du /ni ser på förlossningen, förbereder oss och planerar, går igenom andning och dina önskamål om smärtlindring, samt hur jag bäst kan hjälpa dig/er under själva förlossningen. Under själva förlossningen finns jag med vid din och din partners sida. Det kan vara allt från att kommunicera med personalen på förlossningsavdelningen för din/er räkning, till att heja på, lugna ner och massera dig under eller mellan värkarna, eller vad du önskar. Det är DINA önskemål som är i fokus, jag stöttar din partner i att stötta dig, på det sätt som du vill. Vi ses också ett tillfälle efter förlossningen och stämmer av. Jag finns där för dig/er som en extra trygghet.

Jag åtar mig förlossningsdoulauppdrag för förlossningar planerade att ägarum i Skövde, Borås och Trollhättan.


För att det ska fungera med min övriga verksamhet åtar jag mig i nuläget bara enstaka uppdrag som förlossningsdoula, framför allt under sommaren och julen, då det är uppehåll i yogaterminen.