Frekvensterapi

BIOFEEDBACK - FREKVENSTERAPI

Allt är en frekvens.


Varje ljud, ljus och färg har sin egen frekvens. Så har även varje grundämne:

kalium har frekvensen 7 Hz (hertz eller svängningar per sekund) mangan

har 21 Hz och kalcium har 28Hz. 


Alla olika delar av kroppen, alla organ, körtlar och flödessystem har sin

egen frekvens ända ner på cellnivå. En frisk cell har en frekvens och

en sjuk cell en annan.


Vi människor består av både materia och elektromagnetiska fält. Det är därförmycket lätt att påverka den fysiska kroppen genom att påverka kroppens olika frekvenser. Tänka bara på hur mycket ett plötsligt ljud kan påverka oss, för att inte tala oss stress som kan bli som en vibration eller ett fladdrande i kroppen.


Vid frekvensbehandling eller frekvensterapi, som också kallas Biofeedback eller Neurofeedback, påverkar man frekvensen, antingen genom att skapa resonans (som är en återklang, som blir en förstärkning) eller interferens (som är en störning eller utsläckning av en vågrörelse). Resonans används för att förstärka de frekvenser som forskningen visat att de ska finnas i en frisk kropp. Interferens används för att bli av med sådant som vi inte vill ha i kroppen, så som bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller.                                                                      Med hjälp av bioresonansapparaten QUEX Educator kan jag både testa

                                                                      hur det ligger till med frekvenserna i din kropp och därefter tillföra  

                                                                      frekvenser till din kropp i syfte att skapa en bättre balans. Vid test och

                                                                      behandling ligger du tillbakalutad i en bekväm fåtölj med band kring dina

                                                                      fotleder, handleder och kring din panna.


Bioresonans är ett utmärkt komplement till kost och livsstilsförändringar, samt andra behandlingar. Det är en bra start och en genväg till att nå dina hälsomål. Vi gör frekvensterapin här hos mig och du gör en del hemma.


VARFÖR VÄLJA FREKVENSTERAPI - BIORESONANS?

Frekvensterpi kan användas till att förbättra såväl fysisk som mental hälsa. För att förbättra immunförsvaret, för att minska stress och balansera hormonsystemet. För att bli av med allergier, autoimmun respons och sjukdommar som den konventionella vården betraktar som "något som man får leva med". För fysiska krämpor och psykiska besvär. För att få veta hur du kan förbättre din hälsa och få hjälpa att börja med det.