Taktil massage

TAKTIL MASSAGE

Idag konstaterar forskare världen över att massage påverkar det autonoma (icke viljemässigt styrda) nervsystemet. Hormoner som ger lugn frigörs, blodcirkulationen ökar och musklernas spänning minskar. Massage och annan beröring utlöser hormonet oxytocin, som är kroppens lugn och ro hormon. Beröringsmassage så som taktil massage är den massage som ger det högsta oxytocinpåslaget.


Taktil massage är en vinnare när det kommer till stressrelaterade problem och fibromyalgi. För den som lider av tillits problem, depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och liknande är taktil massage också mycket bra.