Avanserad kurs i Gong - Gong för gruppledare och yogalärare

AVANCERAD KURS I GONG - GONG FÖR GRUPPLEDARE OCH YOGALÄRARE

Det är alltid svårt att säga vad som stärker vad när vi lägger samman flera olika saker till en enhet eller helhet. Är det kroppspositioner som stärker effekten av gongen eller gongen som stärker effekten av kroppspositionen? Det beror på vad vi tar avstamp i och här låter vi det vara gongarna. Vi kommer att djupdyka i: 


+ Ljudande av "Seed mantras" för att uppna upp för gonens vibrationer

+ Kroppspositioner (asanas) att använda i kombination med gong

+ Handpositioner (mudras) att anvnda i kombination med gong

+ Andning (pranayama) att använda i kombination med gong

+ Blickfokus (drishti) att kombinera med gong


När vi kombinerar gongen med dessa tekniker förstärker vi effekten, fördjupar den, kanske förlänger och ibland fokuserar mer specifikt på det vi vill jobba med. Du kommer också att lära dig sätta intention och guida deltagarna med din röst.


Vi sätter oss in i hur olika sätt att spela har olika effekt på hur samma position upplevs för deltagarna. Vill du skapa djupare avslappning, öka vakenhet och fokus, ge deltagarna något annat att fokusera på eller bli mer närvarande i den del av kroppen som känns mest i just den stunden? Hur placerar du gruppen i relation till gongarna för att uppnå den effekt du vill ha? Vi använder både stora gongar hängda på ställ och handhållna gongar. Vi går igenom såväl vilopositioner, som kraftpositioner och rörelser. Kursens fokus är att göra detta i grupp, men i princip allt det du lär dig i den här kursen kan också göras med enskilda klienter.


Efter den här kursen kommer du mer medvetet kunna hjälpa dina klienter och/eller yogaelever att släppa på energiblockeringar och öppna flödet i såväl den fysiska kroppen som de energilager som omger den fysiska kroppen, när du kombinerar gongarnas vibrationer med kroppspositioner, handpositioner, blickfokus och andning.


Observera att den här kursen inte gör dig till yogalärare.


FÖRKUNSKAPER

För att gå den här kursen behöver du först ha gått "Grundkurs i Gong" och "Fördjupningskurs i Gong - GongHealing". <3


PRIS OCH OMFATTNING

8 900 kronor inklusive moms. Lunch och fika ingår i priset. Kursen omfattar 33 undervisningstimmar fördelat på tre helger.


ANMÄLAN

Du anmäler dig genom att maila till alexandra@langla.se eller smsa/ringa 0766-14 65 09. Anmälan är bindande och förenad med ett betalningsansvar. Genom din anmälan godtar du dessa köpregler.


Nästa kurs i Öttum planeras till hösten 2023.


Varmt välkommen med din anmälan!