Programmet för sorgbearbetning

PROGRAMMET FÖR SORGBEARBETNING

Programmet för sorgbearbetning™ är ett väl beprövat handlingsprogram för människor

som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. I en trygg miljö tittar vi först

på samhällets föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster som har

påverkat dig genom ditt liv och genomför de handlingar som behövs för att bearbeta

och fullborda det som är ofullständigt.


Handlingsprogrammet är utvecklat av  Russell Friedman och John W. James, grundare av

The Grief Recovery Institute i USA. De har under de senaste 30 åren framgångsrikt hjälpt

fler än 300 000 sörjande, samt skrivit bestsellern The Grief Recovery Handbook. Denna

bok i svensk utgåva används som kursbok i Programmet för Sorgbearbetning™.


Jag är utbildad vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning, där jag har gått både

certifieringskursen och fördjupningskursen i sorgbearbetning. Hos mig kan du välja mellan

att genomgå Programmet för Sorgbearbetning™ individuellt eller i grupp. Det individuella

programmet är 8 tillfällen om vardera en timma, medan gruppen ses nio tillfällen om

vardera cirka två timmar. Om du vill gå i grupp, anmäl intresse så meddelar jag när en

ny grupp drar igång.


Efter att ha genomgått Programmet för sorgbearbetning™ kan du gå ytterligare tre

tillfällen och lära dig hur man bearbetar komplicerade och komplexa förluster.