Helhetssyn

HELHETSSYN 

Grunden i naturmedicinen är att människan är en helhet och är en del i en ännu större helhet, jorden och universum. Människan består av fyra delar som samspelar med och påverkar varandra. De är kroppen, känslorna, tankarna och själen.


KROPPEN

Kroppen tar vi hand om genom att äta, vila och träna i en lagom balans. Vad som är lagom beror på för vad du vill att din kropp skall kunna utföra och klara av för påfrestningar. Med hjälp av naturmedicinen kan kroppen stärkas och bättre förutsättningar för läkande skapas, när en obalans har uppstått. Med hjälp av örterna kan vi också rensa ut gifter och bli av med infektioner. Genom olika kroppsbehandlingar kan vi främja hudens och musklernas funktion. Behandling av utvalda akupunkter på kroppen och zonterapipunkter på fötterna balanserar och stärker kraften i organ och dina kroppsfunktioner. Akupressurmassage arbetar med såväl musklerna som olika punkter för att balansera och stärka hela kroppen.


KÄNSLORNA

Våra känslor påverkar vår kropp. Känslor som till exempel stress och oro kan sätta sig som smärtor i kroppens muskler, leder och organ. Kroppen kan också påverka våra känslor. Vissa av akupunkterna kan hjälpa oss att frigöra gamla fastlåsta känslor som hindrar vår utveckling och vårt läkande. Med behandling av dessa punkter kan man också stärka vissa viktiga egenskaper, såsom mod och vilja. Genom massage och beröring frigörs olika hormoner och ämnen i kroppen som ger avspänning, lugn och välbefinnande. Med örternas hjälp kan vi öka förutsättningarna för lugn och ro i kropp och själ. Suggestionshypnos kan såväl stärka önskade känslor som tona ner oönskade känslor av olika karaktär. Med hjälp av sorgbearbetning kan obearbetade känslor bearbetas, med en känsla av försoning och frid som resultat. Med hjälp av hypnoterapi kan vi söka rätt på grundorsakerna.


TANKARNA

Tankens kraft är oerhört stark. Vi skapar genom våra tankar och allt som människan skapat har börjat som tankar. Det vi ger vår uppmärksamhet växer, både det som är positivt och det som är negativt. Vi kan öka möjligheterna till läkande och bibehållen god hälsa genom att fokusera på helande och stärkande tankar. Vi kan söka de tankar som ger oss kraft och god självkänsla, samt tankar för en god livsstrategi. Genom naturmedicinsk konsultation kan terapeuten ge vägledning till friska och helande tankar. Under hypnos kan gynnsamma tankar stärkas och ogynnsamma tankar tonas ner med hjälp av suggestioner. Om fobier, tvångstankar och/eller tvångshandlingar förekommer kan det behövas hypnoanalys för att komma till rätta med problemet.


SJÄLEN 

Det är av största vikt att var och en får ha en egen föreställning om det andliga och hur det fungerar. Det är viktigt att våga ställa de stora frågorna om meningen med livet och existensen, lidandet och döden och andra likande frågor. Jag vill dock framhålla att andlighet och religion inte är samma sak. Religion är regler som satts upp för vad man ska eller inte ska tro inom ramarna för just den religionen. Vi kan uppleva andligt växande genom många olika typer av händelser och upplevelser i livet, bland annat storslagna naturupplevelser, svåra utmaningar i livet och möten med visa människor. Att under hypnos göra regression till tidigare liv och till ”livet mellan liven”, kan vara till hjälp för att hitta rätt i ett andligt sökande. Här kan du också möta dina förlevande, hjälpare/guider och änglar och få råd av dem.