Hypnos

HYPNOS

Det finns ingen enhetlig definition av vad hypnos är. Ordet hypnos är gammalgrekiska och

betyder sömn, men det hypnotiska tillståndet är inte sömn utan ett tillstånd av djup avslappning och samtidig fokuserad koncentration. Under hypnos är vi också mer benägna att ta till oss suggestioner, förslag, på hur vi skall agera. Det innebär dock inte att den som utför hypnosen kan få besökaren att göra något mot sin vilja.


I filmens och litteraturens värld har vissa falska föreställningar skapats om hypnos. Att den som är under hypnos inte kan vakna annat än på hypnotisörens kommando är felaktigt. Den som är under hypnos kan när som helst välja att öppna ögonen och på så sätt gå ur hypnosen. Det går inte heller att hypnotisera någon mot dennes vilja.


Alla som vill och har en normal koncentrationsförmåga kan hypnotiseras. I praktiken innebär det att alla kan hypnotiseras utom riktigt små barn som ännu inte kan fokusera på något, människor med handikapp som påverkar deras förmåga att koncentrera sig, samt personer som är påverkade av droger och vissa läkemedel.


Hypnos är inte en terapi eller behandlingsform i sig, utan blir det först när terapeutiska metoder används under hypnosen. Det kallas då för hypnoterapi. Det finns tre huvudsakliga terapeutiska metoder som används inom hypnoterapi: suggestionshypnos, hypnoanalys och regressionsterapi.