Sorgbearbetning

SORGBEARBETNING

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen vid en förlust.

Hur förluster upplevs är olika för olika människor, men dödsfall, skilsmässor och separationer är oftast smärtsamma och fyllda av motstridiga känslor. Att flytta, gå i pension eller att mista ett husdjur är exempel på andra förluster. Det finns lika många reaktioner på sorg som det finns människor. Sorg är individuell och unik. Det är också de tankar och känslor som förknippas med relationen till det förlorade, oavsett om denna förändrats på grund av dödsfall, skilsmässa eller av någon annan orsak.


PROBLEMET

Sorg är normalt och naturligt, däremot är samhällets information om hur man ska förhålla sig till sorg inte normal, naturlig eller ens till särskilt mycket hjälp. Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust. De flesta av oss har dock lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt. Det är att använda fel verktyg för ändamålet, som att försöka måla med en hammare. Känslor kan inte tänkas ut, de behöver kännas ut.


LÖSNINGEN

Känslomässig läkning av en förlust uppnås genom att först tar reda på alla outtalade och okommunicerade känslor som har anknytning till förlusten. Det handlar om att sätta ord på känslorna och kommunicera dem. Att bearbeta sorgen över en förlust gör det möjligt att släppa taget och att gå vidare. Detta är nästan omöjligt utan att först genomföra vissa handlingar. Innan dess är det dock viktigt att titta på hur man tidigare hanterat förluster och göra sig av med de föreställningar som inte fungerat. Detta är syftet med Programmet för Sorgbearbetning.