Chakrayoga

CHAKRA YOGA

Välkommen till en yogakurs där vi öppnar kroppen energihjul - chakran, ett efter ett. Chakra betyger hjul på yogans språk (sanskrit) och dessa hjul har en koppling till kroppens hormonproducerande körtlar, som samarbeter som kugghjul i maskineriet. Om ett chakra är för aktivt kan det stressa på hela systemet, om ett chakra är fast och inte rör sig kan det ge symptom som kronisk trötthet när kroppen jobbar på högvarv för att få igång flödet. Till varje chakra finns en färg kopplad, en ton, ett mantra och ett mudra (mudra = handposition). Kursen är åtta tillfällen och vi ägnar ett tillfälle till var och ett av de sju chakran som finns i kroppen. Det sista tillfället ägnar vi åt det åttonde chakrat som finns utanför/ovanför kroppen.

 

Vi kombinerar rörelser och yogapositioner från olika yogatraditioner för att uppnå bästa tänkbara energiöppning i varje chakra. När flödet i kroppen är i balans är vi som bäst rustade för läkning, balans, välmående och upplysning. 


Inga förkunskaper krävs för att gå den här kursen.


En kurs är 8 tillfällen á 90 minuter, pris 1 150 kr. Nästa kurs startar måndagen den 21 augusti 2023, kl 19-20.30.