Min utbildning


  LANGLA

MIN UTBILDNING

Min utbildning till Meginterapeut har jag gått hos Ann Jönsson på Naturmedicinska Akademin

i Glimåkra i Skåne. Där har jag läst en treårig utbildning i nordisk naturmedicin. För att få verka

som meginterapeut krävs det utöver utbildningen att jag håller den ed jag svurit, Megine eden,

om att verka gott med min kunskap och att jag deltar vid minst ett fortbildningstillfälle per år.

Här kan du läsa mer om Meginemetoden och Megine eden.


Vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning har jag läst både certifieringskursen och

fortsättningskursen för Susanne Nilsson. Certifieringskursen ger mig rätten att använda

Programmet för Sorgbearbetning som metod i sorgterapi såväl i grupp som individuellt,

medan jag under fortsättningskursen lärde mig mer om att handleda i sorgbearbetning vid

komplexa förluster och relationen till sig själv.


Till hypnoterapeut har jag läst hos Jörgen Sundvall vid Svenska Skolan för Etisk och Analytisk

Hypnoterapi, SSEAH. Jag har läst både baskursen och avanceratkursen, i den senare ingår en

utbildning i tidigare-liv-terapi. Som en del i min examen gjorde jag en studie i regressioner till

livet-mellan-liven med den metod som Michael Newton i USA arbetat fram. Studien utförde

jag i samarbete med mina kollegor Annika Anderstedt och Gunnar Selin.


Min doulautbildning har jag läst för Åsa Norén och Frida Viibus Lundgren vid

Förlossningsgruppen i Göteborg.


Vid Nordiska yogainstitutet har jag läst till lärare i Viryayoga, Virya Rehab,

ViryaRestorative och flera andra påbyggnadsutbildningar i yoga. Mina huvudlärare

är Josephine Selander och Robin Tåg. För Doug Keller har jag läst Yogaterapi och lärt

mig bland annat kroppsavläsning som jag använder när jag håller personligträning i Yoga.


Jar är registrerad yogalärare vid Yoga Alliance som RYT-200.